„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.” (Rudolf Steiner)

Rólunk

Sziget Suli – Egész napos iskola

Iskolánk egész napos iskolai programmal működik. Ez a nevelési forma teszi lehetővé a rugalmas, gyerekek sajátosságaihoz igazodó napirendet.

Az egész napra elosztott tanórák kevésbé terhelik meg a gyerekeket, jut idejük beszélgetőkörre, délelőtti pihenésre, szabad levegőn való mozgásra, játékra, művészeti foglalkozásokra, összetett projekt munkára is az elmélyült tanulás mellett.

Alsó tagozaton az osztályt tanító két pedagógus mindegyike részt vesz a különböző folyamatokban, tartanak tanórai foglalkozást, szabadidős tevékenységet, segítik a tanórára való felkészülést, így a nevelői és oktatói feladat nem különül el, és a sokféle iskolai helyzetben a tanulók megismerésére több lehetőségük van.

Napirendünk

07:30 – 08:30 – a megérkezés ideje, bekapcsolódás a reggeli játékokba

08:30 – 09:00 – beszélgetőkör

09:00 – 10:00 – I. tanulási blokk (a gyerekek igényeihez igazodva)

10:00 – 10:45 – felfrissülés (tízórai, udvari játék)

10:45 – 12:15 – II. tanulási blokk (szünetek a gyerekek igényeihez igazodva)

12:15 – 14:00 – ebéd, udvari játék

14:00 – 14:45 – I. foglalkozás

14:45 – 15:00 – felfrissülés

15:00 – 15:45 – II. foglalkozás

15:45 – 16:00 – uzsonna

16:00 – 17:30 – szabad játék

Éves működési rendünk

Tavaszi, téli és őszi szüneteket a hivatalosan meghirdetett tanév rendje szerint tartjuk, nyáron azonban a tanév lezárása (június közepe) után átállunk egy “táborozós üzemmódra”, amin a részvétel szabadon választott. A nyár végi utolsó 5 hétre zár csak be teljesen az iskola. Az utolsó táborozós héten leendő elsőseinknek minden évben gólyatábort tartunk.

 

Játékbarát Iskola

Részt veszünk a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Játékbarát Iskolák” programjában, melynek alapelveként kiemelten fontos szerepet kap a szabad játék a gyermekek mindennapjaiban, ami páratlan módon fejleszti a gyermekek fantáziáját és együttműködési képességét. Egy játékbarát iskolában a gyermekek boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, fizikai és lelki egészségük jobb. Nyitottabbak a tanulásra, tehát azzal, hogy a játékra időt és teret biztosítunk, segítjük a gyermekek oktatását is.

 


 

Értékeink, nevelő-oktató munkánk alapelvei:

A legfontosabb alap értékeinket foglaljuk össze az alábbiakban – nem fontossági sorrendben:

 • Az iskola elsődleges célja egy érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes  környezet kialakítása, ahova örömmel érkeznek tanulóink és ahol élmény a tanulás.
 • Változatos munkamódszereket alkalmazunk, törekszünk minél több egymásra figyelést, együttműködést kívánó feladathelyzetet teremteni. Építünk a csoportdinamikára, a gyerekek kölcsönös egymásra hatására a tanulási folyamatban is. Ugyanakkor kisgyermekkortól gyakoroljuk az önellenőrzést, mint alapvető munkamódszertani eszközt.
 • Bíztatjuk tanulóinkat az elmélyült feladatvégzésre. Projektmunkával és sok más, megfigyelő és gyűjtőmunkára sarkalló munkaformával, az érdeklődéssel végzett ismeretszerzést, gyűjtőmunkát szokássá alakítjuk.
 • Segítjük, hogy a konfliktushelyzeteket valósan értékeljék, legyenek jó elképzeléseik, kulturált technikáik azok megoldására. Indulataik kezelésében legyenek egyre magabiztosabbak, kapcsolataikban empatikusak. Az iskolai évek kezdetétől fokozottan figyelünk a fejlesztő visszajelzések mellett gyermekeink önismeretének magas szintre fejlesztésére is.
 • A kreatív, alkotó szemlélet s a művészeti tevékenység az iskolai élet minden területét – a tanórákat és a szabadidős programokat – áthatja. 
 • Hiszünk a belső motiváció ösztönző erejében.
 • Gyermekeink minél harmonikusabb fejlesztéséhez a pedagógusok és a szülők folyamatos együttműködésére van szükség. Ezért is nagy figyelmet fordítunk a hozzánk érkező gyermekek és családok megismerésére, a közös értékrend kiépítésére.
 • Nagy hangsúlyt helyezünk az óvoda-iskola átmenet gördülékenységére. Szeretettel és türelemmel hangoljuk rá a hozzánk járó gyerekeket az iskolai életre.
 • Segítjük gyerekeinket, hogy tudják elfogadni a más tulajdonsággal rendelkezőket, legyenek képesek együttműködni velük. Segítőkészen, jóindulatúan forduljanak a környezetükben élő emberekhez, kerüljék a kirekesztés bármilyen formáját.
 • Célunk, hogy tanítványaink megfelelő írás és olvasási technikával, biztos szövegértéssel rendelkezzenek, hogy a világban jól tájékozódjanak, igényes és értő olvasóvá válhassanak. Alakuljon ki bennük a kulturált véleményalkotás igénye, képessége.
 • Bátor, szabad és igényes gondolkodásra szeretnénk nevelni tanítványainkat. Elemző, értelmező és kritikai véleményüket nyitottan fogadjuk, reflektáló képességük fejlődését segítjük. Bíztatjuk őket világunk megismerésére, kérdéseik felvállalására.
 • Az oktatás-nevelés középpontjában az alkalmazható tudás megszerzése és a komplex személyiségfejlesztés áll. A kompetencia alapú oktatás sokoldalúan fejleszti a tanulóink gondolkodását, kommunikációs készségét és az együttműködés képességét.

 


 

Dokumentumaink

 

Pegadógiai Program_ Sziget Suli Ált. Isk._2022_09

Szervezeti és Működési szabályzat_Sziget Suli Ált. Isk._2021_08

Házirend_Sziget Suli Ált. Isk._végleges 2022 09 01

Közzétételi lista 2023 október 01

Közzétételi lista végzettségek 2023_okt 01

Tanév rendje 2022/2023.