A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.
(MARIA MONTESSORI)

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Az alábbiakban olvashatod a leggyakrabban felmerülő kérdéseket illetve válaszokat. Bármilyen felmerülő kérdéssel keress minket e-mailben (hello@szigetsuli.hu), telefonon (30 555 6204) ill. a lenti űrlapot használva!

Friss információkért pedig kövesd Facebook oldalunkat, itt betekintést nyerhetsz a mindennapjainkba is!

 

 • A Sziget Suli ugyanolyan “hivatalos iskola, mint bármelyik másik állami iskola”?

Röviden: igen! Magántanuló csoportként indultunk 2017-ben, de megvalósítva eredeti célunkat, 2020. szeptemberétől (egy hosszú és meglehetősen bonyolult folyamat eredményeként) működési engedéllyel rendelkező köznevelési intézményként – Sziget Suli Általános Iskolaként – folytatjuk a munkát (OM szám: 203453). Megközelítésünk, módszereink, oktatás- és életszervezésünk más, de jogainkat és kötelezettségeinket, a velünk szemben támasztott infrastruktúrális, működési és szakmai követelményeket tekintve a Sziget Suli is olyan, mint bármelyik másik általános iskola. Iskolánk fenntartója azonban nem az állam (KLIK) vagy pl. egy egyház, hanem a saját egyesületünk.

 • Milyen egy nap?

Nincsenek 45 perces tanórák vagy 10 perces szünetek. A gyerekek fél 8-tól érkeznek,  fél 9-kor beszélgető körrel kezdődik a nap során a hosszabb-rövidebb koncentrációs blokkok közé ékelődnek be a feltöltő, mozgásos, játékos időszakok. Kis létszámú csoportban a pedagógusok pontosan érzik, ha csökken a figyelem, fáradnak a gyerekek, így nem a csengetési rend, hanem ez határozza meg az egyes tevékenységek hosszát.

A tanítási idő részeként fontosnak tartjuk a rendszeres kirándulásokat, múzeum-, illetve színházlátogatásokat is.

A termeket olyan eszközökkel rendezzük be, hogy rugalmasan alakítható környezetet biztosítson a kooperatív és az egyéni elmélyülést igénylő munkavégzésnek egyaránt, az aktuális feladatok illetve tanulói szükségletek szerint is.

 • Milyen létszámmal működnek az osztályok?

Osztályainkban legfeljebb 20 tanuló kooperatív tanulásszervezési modellel dolgozik, melyekhez a megfelelő felszereltségű termek (mozgatható bútorok, projektor és laptop) változtatható elrendezése nyújt segítséget.

 • Sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadtok?

Nézetünk szerint a sajátos nevelési igényű gyerekek professzionális, valóban integráló oktatása és nevelése rendkívül nehéz, összetett feladat, melyet csak maximális felkészültséggel és tudással, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek maradéktalan biztosítása mellett lehet felelősen végezni.

Működési engedélyünk alapján a Sziget Suliban sajátos nevelési igényű gyerekeket, vagy bármilyen diagnosztizált sajátossággal élő gyermeket nem tudunk fogadni.

 • Mit jelent a holisztikus szemlélet?
  (Semmi hókusz-pókusz /ezotéria…. a Holo- görög eredetű szó, jelentése: teljes, egész)

A tantárgyak, foglalkozások nem önmagukért, elkülönülten, 45 percben léteznek.
Összekapcsolhatók, kiegészítik és segítik egymást. A szöveges feladat magabiztos nyelvi készségek (és releváns, életszerű szöveg) mellett szól majd matematikáról. A pasztellkréta használatát, a perspektivikus ábrázolást vagy a színkeverést el kell sajátítani, a szünetjelet és az ötvonalas kottát is fontos megismerni, de mindezt használni, gyakorolni sokkal jobb angolórán saját mesekönyvet illusztrálva vagy közösen zenélve. A nevelés az élet része, nem 45 perc etika óra. Ezért mesélünk, beszélgetünk, drámázunk, értékelünk, kezelünk konfliktusokat.
Az oktatás/nevelés reflektál a gyerekekre, az aktualitásokra és az érdeklődésükre, a minket körülvevő világra. Tanulunk kirándulva, színházban, üzemlátogatáson, vagy a kiskertet gondozva is.

 • Mikor kezdődik a nyelvoktatás?

Fontosnak tartjuk az angol, mint idegen nyelv megjelenését az első iskolai évtől kezdve tanulóink mindennapjaiban. Az első években még nem nyelvoktatás, hanem nyelv elsajátítás formájában – az életkori sajátosságaiknak megfelelően, játékos formában, többféle alkotó tevékenységgel megtámogatva.

 • Milyen tankönyveket használtok?

A minőségi tankönyveket pedagógusaink szabadon választják az aktuális kínálatból, oktatási- nevelési céljaikhoz igazítva. Jellemzően Mozaik kiadványokkal dolgozunk, de más kiadók könyvei is előfordulnak. A tankönyv azonban csak egy része a feldolgozott anyagoknak. Számtalan más – analóg és digitális – forrást ill. eszközt, helyszínt, megközelítést alkalmazunk a tananyag elsajátítása során. A tankönyveket (csakúgy, mint minden egyéb, szükséges anyagot, eszközt) az iskola biztosítja.

 • Van házifeladat?

A gyerekek nem visznek haza ‘’klasszikus’’ házifeladatot. Hisszük, hogy ebben az életkorban különösen szükséges/hasznos az estéket szabad játékkal, családdal, nyomasztó kötelezettségek nélkül tölteni. Viszont lehetnek olyan otthoni, pl. gyűjtő munkák, projekt- vagy prezentációs feladatok, melyek segítik a napközben elhangzott ismeretanyagok elmélyülését, vagy előkészítését.

 • Dolgozat, felelés, vizsga?

20 gyerek esetében a pedagógus folyamatosan követi az egyén fejlődését, tisztában van az erősségeivel, de a fejlesztést, megerősítést igénylő területekkel is. Az egyéni munka (akár egy feladatlap önálló kitöltése, vagy egy beszámoló / prezentáció / memoriter) is fontos része és eszköze a tanulási folyamatnak, ha nem arra szolgál, hogy kiderüljön, hogy ki, mit nem tud! Önértékeléssel, azonnali és folyamatos, fejlesztő visszajelzéssel, nem egy abszolút skálán mérve, hanem a fejlődést/változást fókuszban tartva. Teljes jogú közoktatási intézményként – ellentétben a tanulócsoportos működéssel – vizsgákra már nincs szükség.

 • Jó-e az a gyereknek, ha “burokban nevelkedik”?

Ha a burok egy támogató, a képességei kibontakoztatását segítő, érzelmi biztonságot adó környezetet jelent, akkor igen! Hiszünk benne, hogy egy ilyen közeg biztosításával felvértezzük a gyerekeinket, hogy magabiztosan, rugalmasan és kompetensen legyenek képesek szembenézni a gyorsan változó világ gyorsan változó kihívásaival!

Burok abban az értelemben, hogy sokkal több erőforrással, viszont kisebb osztálylétszámokkal, hatékony élet- és munkaszervezéssel illetve módszerekkel az iskolában elvégzett munka ellátja a feladatát. A gyermek figyelmet és időt kap (mozogni, élni, játszani), a családokra pedig jóval kisebb munkateher hárul.

Abban az értelemben azonban kifejezetten nem burok és fontos is kiemelni, hogy:
– ez egy iskola, ahol nem láblógatás, hanem komoly munka folyik. Jól szervezett, változatos, élményszerű munka, amely egyéni célokat és sajátosságokat is figyelembe vesz.
– ide is gyerekek járnak (lassan 100-nál több, köztük kiskamaszok), így – a jóval kevesebb stressz és talán általánosan alacsonyabb “feszültségszint” ellenére – itt is keletkeznek konfliktusok, de azokat igyekszünk az érintettek bevonásával, azonnal, asszertíven kezelni, utánkövetni és az egyén- ill a szervezet szintjén is tanulni belőle.

 • Ha az egyéni érdeklődése alapján 10 évesen akar, akkor majd 10 évesen tanul meg olvasni?

Nem. A mi pedagógiai programunk is a NAT elvárásai alapján épül fel. Így a nálunk tanuló gyerekek is birtokában lesznek – sok más mellett – minden olyan készségnek, ismeretnek, mely az állami iskolák diákjaitól elvárt. Azonban nem mindegy, hogy ehhez a tudáshoz sok szenvedés és frusztráció árán, vagy a természetes kíváncsiságuktól hajtva, vidáman, örömmel jutnak el.

Minden gyermek életében vannak fogékony periódusok. A fejlődés ún. szenzibilis fázisok során valósul meg. Az intenzív érdeklődés hatására a gyermek a tudást különösebb erőfeszítés nélkül szívja magába, ha a megfelelő cselekvést a megfelelő időben biztosítjuk. A pedagógusnak ez az egyik legfontosabb feladata, hogy ehhez biztosítson minden tárgyi feltételt és szellemi, lelki támogatást.

 • Étkezés?

Az akkreditáció során kiépítettünk egy minden közegészségügyi engedéllyel rendelkező tálalókonyhát. A kiemelkedő minőségű, dietetikus által, életkori sajátosságokhoz összeállított menü frissen érkezik egy közeli gyermekétkeztetési intézményből. A tízórait és az uzsonnát a szülők döntése alapján mindenki otthonról hozza. Sok éves hagyományunk, hogy minden hónap utolsó péntekén pizza pénteket tartunk. A hidratálás és a nyugodt étkezés egyaránt fontos, így a – javaslatunk szerint tiszta vízzel – töltött kulacs egész nap a gyerekek keze ügyében van, a kényelmes étkezésekre pedig mindig elegendő idő áll rendelkezésre a napirendben.


További kérdésed van, vagy szeretnél velünk kapcsolatba lépni?

Örömmel visszahívunk, vagy e-mailben is szívesen válaszolunk!