“Aki valaha nagy és eredményes művet alkotott, sohasem azért dolgozott, mert vonzotta a jutalom vagy félt a büntetéstől”
(Maria Montessori)

PEDAGÓGUSAINK

FILEP MÁRIA – Igazgató

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas”
(Richard David Precht)

2011-ben szereztem meg tanítói diplomámat az ELTE-n, majd Budapesten, egykori általános iskolámban kezdtem pályámat. Tanítványaim összetétele rendkívül színes volt nemzetiségüket, családi hátterüket tekintve, így az együtt töltött évek alatt sokat tanultam tőlük is. Folyamatosan képeztem magam, hogy a gyermekek egyéni képességeihez mérten játékosan motiválva és differenciált feladatokkal érhessünk el eredményeket. Fontosnak tartom, hogy minden gyerek megkapja az egyéni törődést, odafigyelést, és iskolai élete során a kezdetektől sok sikerélményt éljen át.
Amikor intézményvezető-helyettes, majd intézményvezető lettem, és már nem csak egy-két osztály volt rám bízva, akkor is a korábbi alapelveket tartottam szem előtt, és igyekeztem kiterjeszteni az iskola egészére.
Büszkén mondhatom, hogy a diákokkal (1-8. osztályig) mindig jó kapcsolatot ápoltam, és szüleikkel is sikerült a közös hangot hamar megtalálni.


.


BENKOVICSNÉ SZABÓ JUDIT

„ Jó kertész az, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van. „

( Müller Péter )

1994-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon. Az azóta eltelt három évtized alatt sokfelé megfordultam, óvodától kezdve egészen az általános iskola felső tagozatáig. Ezáltal volt szerencsém minden korosztályban tapasztalatokat gyűjteni. Eszköztáramat egyéb képzések során igyekeztem többféle módszer megismerésével bővíteni.

Tisztelem a természetet, és tanítói munkám során is az a legfőbb célom, hogy a rám bízott gyermekekkel megismertessem és megszerettessem az őket körülvevő világ csodáit.

A mindennapokban törekszem arra, hogy tanulóim mindenre nyitottá, elfogadóvá váljanak, hiszem, hogy az iskolában megszerezhető tudás nem az élet célja, csupán csak eszköz ahhoz, hogy a gyermek felnőttként megtalálja önmagát.


FÖVÉNYINÉ VÁSÁRHELYI HAJNALKA/ZORICA

“Mindenkiben van valami jó, csak meg kell találni. Egy tanárnak kötelessége a jót megkeresni és kibontakoztatni.”

 (L.M. Montgomery)

 

2001-ben végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán tanítóként. Közel 20 éve tanítok alsó tagozatban. Több éve alsós munkaközösség vezetőként fogtam össze az alsós osztályokban folyó munkát. Szeretek tanítani és gyerekek között lenni. Fontosnak tartom, hogy ne azért jöjjenek iskolába, mert kell, hanem azért, mert szeretnek a többiekkel együtt lenni és várják az újabb izgalmas élményeket, melyekkel nap, mint nap találkozhatnak. Hiszem azt, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni, hogy miben. Ha jó alapokat adunk, felkeltjük az érdeklődésüket és megszeretik a tanulást kisgyermekkorban, akkor egyenes út áll előttük a gondolkodó felnőtté válásban. Szívügyem az állatvédelem, a természet szeretete és óvása.


 GELLAI ANITA ZSANETT

„A kémiában a katalizátor egy olyan anyag, ami úgy gyorsít föl egy kémiai reakciót, hogy ő maga annak során nem használódik el. A katalizátorok a reakciósebességet növelik. A katalizátornak gyakran kis mennyisége is elegendő, nagy mennyiségű anyag átalakulásának meggyorsításához.”

 

Célom, hogy tevékenységeim katalizátorként működjenek! Úgy fejlesszem az egyéneket és csoportokat, hogy támaszkodjak az addigi tudásukra, felhasználjam a meglévő tapasztalataikat, rendszerezzem az információkat és új ismereteket adjak át…

(KATALIZATOR Pedagógusképző Központ)

1989-ben érettségiztem az egykori Hajnóczy József Óvónőképző Szakközépiskolában, majd 1992-ben szereztem tanítói diplomát Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán.

6 év tanítás után néhány évig külföldön éltem és tanultam, majd itthon más szférában, a turizmusban dolgoztam.

2013-ban tértem vissza a pedagóguspályára, ekkor már három gyermek édesanyjaként.

A gyerekek oktatása mellett lényegesnek tartom személyiségük fejlesztését és kibontakoztatását, valamint a csapatépítést. Az iskola a közösségi élet egyik színtere, ahol fontos,  hogy jó hangulatban, segítő, együttműködő miliőben legyenek a gyerekek!


 HANÁCSEK GYÖRGYI

„Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.”

(Vincent Van Gogh)

2006-ban végeztem Nyíregyházán általános iskolai biológia tanárként, majd ezt a szakot középiskolai tanárként tanultam tovább az ELTE-n és a Debreceni Egyetemen. Később tanulmányaimat folytatva az Eszterházy Károly Egyetemen testnevelő tanár lettem.

2008-óta tanítok általános- és középiskolás korú gyerekeket. Szeretem és élvezem, hogy közben önmagam lehetek. Jó a gyerekekkel együtt bejárni az utat, tanulni, fejlődni, változni, elfogadni. A diákokkal határozott, de gyengéd, biztonságot nyújtó, de szabadon engedő, szakmai alapokat tisztelő, de kísérletező kedvű, játékos és játszani engedő pedagógusként gondolok magamra. Tanítani és tanulni egyformán szeretek. Rendszeresen továbbképzem magamat, hogy fejlődhessek.

Természet és sport iránti szeretetem összefonódva kíséri végig az életemet. Így a szabadban töltött időt is fontosnak tartom. Gyakorlati tudásomat táborvezetőként is rendszeresen kamatoztatom.


HORVÁTHNÉ BÚZA ANDREA VIRÁG

“A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem…az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.”
(Galgóczi Erzsébet)

A tudás átadásával kapcsolatos terveim, már általános iskolás koromban megfogantak. Tanáraim gyerekekhez közeli, emberséges attitűdje, munkájuk szeretete, tudásuk alapossága a pedagóguspálya irányába terelt. Mindezek megerősítése mellett gimnáziumi osztályfőnököm, egyben magyartanárom irodalom iránti szeretetét belém plántálva, érdeklődésemet, később éhségemet csillapítva e tárgyban végérvényesen a másik, az oktató – nevelő oldalra irányított. Munkám során célom, hogy az érdeklődő, kíváncsi gyermekek ismereteit bővítve tájékozott, a világ dolgaira nyitott fiatalokká váljanak, a nehéz helyzetekben is megállják a helyüket, és a felmerülő problémákat sikeresen oldják meg. A jó példák meghatározták életutamat.

A legnagyobb siker, ha én magam is példa leszek.


 JANTNER PÁLNÉ MARIKA

“Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)

Mindig fontos volt számomra a gyermekek testi – lelki – szellemi fejlődése. A személyiséget így, komplex módon lehet megérteni, segíteni és fejleszteni. Munkámban mindig központi szerepet kapott a közösségformálás is. Együtt az ember többre képes, mint egymaga. A szeretet, az összefogás, a tisztelet és a kreativitás csodákra képes. A 30 év pedagógiai gyakorlat megerősített abban, hogy a gyermeknek ÉRZELMI BIZTONSÁGRA van szüksége ahhoz, hogy mindaz a lehetőség és tudás, ami benne van, kifejlődhessen.

Vallom, hogy van az a tanítási – tanulási folyamat, amelyben mind a gyermek, mind a pedagógus jól érzi magát – ez a közös élményen alapuló együtt tanulás. Hiszem, hogy az érzelmi biztonságot, mint személyiség tudom biztosítani, a közös élményen alapuló játékos tanulást pedig a szakmai munkám alapozza majd meg.


KERÉKGYÁRTÓ NORBERT

” Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.”
(Linda Dillow)

2006-ban az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem számítástechnika szakos tanári diplomát. Azóta folyamatosan tanári pályán tevékenykedem (előtérben valamint a háttérben) és tanítom a gyermekeket a legjobb tudásom szerint.

Az aktuális számítástechnikai eszközök segíthetik a tanulási folyamatok felgyorsulását és a gyorsabb információhoz jutást, ezért a diákjaim a digitális kultúra óráimon, a „Hogyan?” és a „Miért?” kérdésekre, együtt munkálkodva kutathatják a választ.

A folyamatos fejlődés híve vagyok, így tovább képeztem magam és testnevelő tanári szakot is elvégeztem a már korábban említett intézményben, igaz, egyetemi szinten.

A mozgás gyerekkorom óta az életem részét képezi és jelenleg is aktívan sportolok. A mozgás fejleszti, motiválja, kitartóvá teszi az embert, így ezt a diákjaimnak is át szeretném adni, hogy sikeresek legyenek az életben. Ez a hitvallásom és ekként is teszem a dolgom az iskolai falakon belül és kívül.

Egy tanárnak, nem csak a katedrán kell helyt állnia, hanem a valódi életben is, azért, hogy tanítson a jellemével, a kitartásával és biztassa a körülötte lévőket.


 MAZZAG ILDIKÓ

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”
(Véghelyi Balázs)

30 éve dolgozom a pedagógus pályán. Igyekszem megismerni a rám bízott gyermekek személyiségét, érzelmi fejlettségét, családi életét, mert hiszem, hogy a gyermek-szülő-nevelő biztos hármasa adhatja meg a sikeres ember biztosítékát. Munkám során több osztályt kísérhettem végig elsőtől negyedik osztályig. Így láthattam a szinte még kis óvodásokat kezdő lépéseiktől, a komoly gondolatokkal foglalkozó kiskamaszokig. Szeretek az érzelmekre ható gondolatokkal tanítani. A tanulói tevékenységek legfőbb színterének az önálló ismeretszerzést tartom. A játék és játékosság óráim fontos elemei, alappillérei.
A sport mindig meghatározó eleme volt életemnek. Talán innen is fakad, hogy szeretek csapatban gondolkodni, dolgozni.Ezt a szellemiséget látom itt a Sziget Suliban is.
Hiszem, hogy a közösen elért siker dupla öröm lesz mindenki számára!


MOLNÁR LILI

„Ami egy gyerek agyában, lelkében zajlik, a mérhetetlen kíváncsiságot a világ iránt, ezt nem lehet elvenni tőle.”
(Csukás István)

Az ELTE Tanító- és Óvóképző karán végeztem, angol műveltségterületen, majd két évre rá fejlesztőpedagógus diplomát szereztem. Már az egyetemi éveim alatt is tartottam idegen nyelvi foglalkozásokat nyelviskolában illetve animátorként vettem részt gyerekeknek rendezetett szabadidős programokon, táborokban. A pályámat egy hagyományos rendszerű, állami iskolában kezdtem, majd másfél éven át tanítottam sajátos nevelési igényű gyerekeket magántanulói csoportban.

A kisgyerekeknek lételeme a mozgás és a játék, így a foglalkozásaimat is erre építem. Fontos, hogy a tanulás élmény legyen. A gyerekek az anyanyelvüket is indirekt módon sajátítják el, így a tanórákon is sok játékkal, énekkel, mondókával, tevékenységeken keresztül tanulunk. A célom, hogy úgy menjenek haza a nap végén, hogy alig várják a reggelt, amikor újra jöhetnek!


NÉMETH ANGELIKA

“Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja a tudást, és ne a tudás hajszolja a gyereket.”
(George Bernard Shaw)

Németh Angelika vagyok – Angi néni – 2005-ben szereztem diplomát az ELTE TÓFK – on, ének-zene műveltségi területen. Pár évre elkalandoztam a szakmámtól, Cipruson éltem öt évig, majd Írországba költöztem, ahol végre újra gyerekek között lehettem, és – nagy örömömre – elleshettem a Montessori módszer fantasztikus lehetőségeit is. Nem mellesleg az angol nyelvtudásomat is fejleszthettem. Hazatérésem után két évig dolgoztam egy budai nemzetközi óvodában, többségben külföldi gyermekekkel és kollégákkal. Miután Szigetszentmiklósra költöztünk, rátaláltam a Sziget Sulira, ahol végre úgy érzem, kibontakozhatok!


 SIMON ANDREA

„Sokféle formája van az okosságnak, és senki sem lehet mindegyikben a legjobb. Egy szobában több ember is lehet egyszerre a legokosabb, mindegyik másfajta okosságban.”
(Mérő László)

1993-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, majd 2000-2002 között angol műveltségi területen szereztem oklevelet a Szent István Egyetemen. 2013-ban fejeztem be tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen Pedagógia és Pszichológia Karán, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga szakon.

2019 óta mestertanári fokozatot szereztem, programom középpontjában a kisgyermekkori nyelvoktatás áll. Tanítóként örömmel kapcsolom össze az angol nyelvet a többi tantárggyal.

Óráimon szem előtt tartom a tanulók egyéni tempóját, fejlődését és mivel sok éven át nagy létszámú osztályokkal dolgoztam, munkám során sokszor differenciálok, páros és csoport munkával igyekszem az óráimat élvezetesebbé tenni.  Az egyéni megsegítés mellett fontosnak tartom a tehetséggondozást is.

A gyerekek összetartozását erősítik közösen kialakított hagyományaink és az együtt szerzett sok-sok élmény… és a jókedv. J


 SIMON JÓZSEF RICHÁRD

„Egy bölcs mondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Hasonlóképpen egy gentleman nem a társaságnak, hanem önmagának borotválkozik.”
(Rejtő Jenő)

2020-ban a Szegedi Tudományegyetem földrajz-történelem osztatlan tanári szakon végeztem. Pályám első két évében Szegeden egy gimnáziumban, míg Helvécián egy általános iskolában tanítottam.

Történelemmel kapcsolatban rengeteg közhelyt lehetne puffogtatni, miszerint „az élet tanítómestere” vagy „tanulhatunk a történelmi hibáinkból”. Vallom, hogy nem ezért fontos tanulni ezt a tárgyat. A történelem érdekes. Szerintem mindenki megtalálhatja a történelemben a számára lebilincselő témákat, hiszen sokrétű tudományról beszélünk. Ezt szeretném átadni a fiataloknak, fenntartva a gyermeki érdeklődésüket, kibővítve hasznos tudással.

Mindig is azt szerettem volna elérni, hogy a diákok örömmel üljenek be az óráimra, bizalommal forduljanak felém, nyitott szemléletűek legyenek, illetve azt, hogy úgy tekintsenek a bolygónkra, ahogy a híres mondás tartja: „a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.


SZABÓ FANNI MERCÉDESZ

“Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”

(Szabó Magda)

A MATE Pedagógiai karán frissen végeztem. Ember és társadalom műveltség területet, valamint óvoda és iskola átmenet specializációt választottam kiegészítésként. Egyetemi tanulmányaimmal párhuzamban elvégeztem egy pedagógiai és családsegítő képzést, ami még nagyobb betekintést engedett a gyermekek világába. Már az egyetemi tanulmányaim előtt is sok időt töltöttem gyerekekkel. Nyaranta többször táboroztattam vegyes korosztályú gyerekeket, valamint rendezvényeken animátorkodtam.

Rengeteg példát láttam már és tapasztaltam is, hogy játék közben sokkal jobban tanulunk, mint amikor “tanulni kell”. Ebből kifolyólag célom, hogy a tanulás a lehető legjátékosabban történjen, így a gyerekek nem csak tudást kapnak, hanem élményt is  a tanórák keretein belül.


 SZABÓ PÉTERNÉ

„A parázs akkor tud lángra lobbanni, ha megfelelő helyre esik.”

(Gyarmathy Éva)

2003-ban végeztem a Debreceni Egyetemen matematika szakos tanárként, és már abban a tanévben tanítani kezdtem. 2009-ben a Károly Róbert Főiskolán közgazdász, 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető végzettséget szereztem.

2013-ig középiskolában tanítottam matematikát és gazdasági tantárgyakat, majd általános iskolában folytattam munkámat.

A matematika szeretetét szeretném átadni a fiataloknak, szeretném, ha ők is élményként élnének meg egy-egy órát. Nagyon fontosnak tartom, hogy nyugodt, biztonságot nyújtó légkört alakítsak ki, ahol mindenki a képességeinek megfelelően tud tanulni, haladni. Módszereim, eszközeim a célnak/csoportnak megfelelően változatosak, szeretném, ha diákjaimnak fejlődne a problémalátása és az önálló problémamegoldó képessége. Célom egy biztos alap megteremtése.

Szeretek kirándulni, evezni, táborozni, a természetben lenni, csokit enni és szeretek nevetni.


 TAKÁCS EDINA

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. Ezt megelőzően 3 évet Londonban éltem, hogy tökéletes nyelvtudásra tegyek szert. Később megszereztem az angol tanári műveltségterületi diplomát is. Már a főiskola évei alatt is gyermekoktatással foglalkoztam, egy Montessori Óvodában angol nyelvű nevelőként dolgoztam. A korai idegennyelv oktatás fontos része az életemnek. Vallom, hogy minél korábban érintkezik a gyerek az idegen nyelvvel, annál könnyebben adaptálja és probléma, gátlás nélkül kezdi aktívan használni azt. A Hild József Általános Iskola évei után egy Montessori tanulókör tanítója lettem. A Sziget Suliban a célom, hogy a gyereket tehessem középpontba az „anyag” helyett, hogy a segítségemmel mindenki a saját képességeinek, haladási ütemének megfelelően sajátítsa el a szükséges kompetenciákat egy stresszmentes, gyermekközpontú helyen.


TÓTH-PERESZTEGI DÓRA

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják  elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

(Carl William Buehner)

 

2019-ben szereztem meg a diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen, mint angol és történelem szakos tanár. Azóta általános iskolában tanítottam mindkét tárgyamat, az angolt alsóban és felsőben is.

Fontosnak tartom, hogy a tanítványaim ne csak megtanulják, de meg is szeressék a tantárgyat, és hogy az angol kultúrával, szokásokkal is megismertessem őket. Arra törekszem, hogy a gyerekek jól és biztonságban érezzék magukat az óráimon, legyen motivációjuk a tanulásra, és örömmel vegyenek részt a közös munkában. Óráimon használom a játékos oktatást, a csoportmunkát, az egymástól tanulást. A többfajta tanítási módszer alkalmazásával, mindenki megtalálja azt, aminek segítségével a legjobban tud tanulni.

TÉGED KERESÜNK!

Tudjuk, hogy a jelenlegi iskolarendszer nem csak a gyerekeknek és a szülőknek okoz egyre több stresszt és fejfájást, hanem a benne dolgozó pedagógusok is nap mint nap szenvedő alanyai az elavult közoktatási rendszernek. Azt szeretnénk, hogy gyermekeinket motivált, elkötelezett és kreatív tanítók kísérjék végig első iskolás éveiken. Hisszük és tudjuk, hogy rengeteg olyan pedagógus van ma hazánkban akik boldogan valósítanák meg szakmai álmaikat egy erre fogékony és támogató környezetben. Mi Őket keressük! Mi Téged keresünk!

  • Őszintén szereted és tiszteled a gyerekeket, kíváncsi vagy rájuk, szeretnéd megismerni, megérteni a személyiségüket?
  • Tudsz azonosulni az alternatív szellemiségű oktatási elvekkel?
  • Dolgozz kis létszámú “osztállyal”/csoporttal, ahol lehetőséged, időd és energiád lesz az egyéni fejlesztésre!
  • Koncentrálj az iskolában ténylegesen “csak” a gyerekekre; kreatívan, a saját elképzeléseid szerint, sok mozgással segítve fejlődésüket!
  • Élj a szakmai kihívások adta lehetőségekkel és az ezek megoldásához szükséges döntési szabadsággal!

Vedd fel velünk a kapcsolatot! Várjuk jelentkezésedet! És ha mindez angolul is megy neked, akkor még inkább várjuk jelentkezésedet!

Az alábbi email címre kérünk küldd el azokat az információkat, amit szerinted tudnunk kell Rólad!

hello@szigetsuli.hu

 


 További kérdésed van, vagy szeretnél jelentkezni?

Bármilyen felmerülő kérdéssel keress minket emailben (hello@szigetsuli.hu), telefonon (30 555 6204) ill. a lenti űrlapot használva!

Örömmel visszahívunk, vagy e-mailben is szívesen válaszolunk!

Friss információkért pedig kövesd Facebook oldalunkat!