“Aki valaha nagy és eredményes művet alkotott, sohasem azért dolgozott, mert vonzotta a jutalom vagy félt a büntetéstől”
(Maria Montessori)

PEDAGÓGUSAINK

FILEP MÁRIA – Intézményvezető

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas”
(Richard David Precht)

2011-ben szereztem meg tanítói diplomámat az ELTE-n, majd Budapesten, egykori általános iskolámban kezdtem pályámat. Tanítványaim összetétele rendkívül színes volt nemzetiségüket, családi hátterüket tekintve, így az együtt töltött évek alatt sokat tanultam tőlük is. Folyamatosan képeztem magam, hogy a gyermekek egyéni képességeihez mérten játékosan motiválva és differenciált feladatokkal érhessünk el eredményeket. Fontosnak tartom, hogy minden gyerek megkapja az egyéni törődést, odafigyelést, és iskolai élete során a kezdetektől sok sikerélményt éljen át.
Amikor intézményvezető-helyettes, majd intézményvezető lettem, és már nem csak egy-két osztály volt rám bízva, akkor is a korábbi alapelveket tartottam szem előtt, és igyekeztem kiterjeszteni az iskola egészére.
Büszkén mondhatom, hogy a diákokkal (1-8. osztályig) mindig jó kapcsolatot ápoltam, és szüleikkel is sikerült a közös hangot hamar megtalálni.


 

BÚZA ANDREA VIRÁG

“A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem…az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.”
(Galgóczi Erzsébet)

A tudás átadásával kapcsolatos terveim, már általános iskolás koromban megfogantak. Tanáraim gyerekekhez közeli, emberséges attitűdje, munkájuk szeretete, tudásuk alapossága a pedagóguspálya irányába terelt. Mindezek megerősítése mellett gimnáziumi osztályfőnököm, egyben magyartanárom irodalom iránti szeretetét belém plántálva, érdeklődésemet, később éhségemet csillapítva e tárgyban végérvényesen a másik, az oktató – nevelő oldalra irányított. Munkám során célom, hogy az érdeklődő, kíváncsi gyermekek ismereteit bővítve tájékozott, a világ dolgaira nyitott fiatalokká váljanak, a nehéz helyzetekben is megállják a helyüket, és a felmerülő problémákat sikeresen oldják meg.

A jó példák meghatározták életutamat. A legnagyobb siker, ha én magam is példa leszek.


 

JANTNER PÁLNÉ MARIKA

“Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)

Mindig fontos volt számomra a gyermekek testi – lelki – szellemi fejlődése. A személyiséget így, komplex módon lehet megérteni, segíteni és fejleszteni. Munkámban mindig központi szerepet kapott a közösségformálás is. Együtt az ember többre képes, mint egymaga. A szeretet, az összefogás, a tisztelet és a kreativitás csodákra képes. A 30 év pedagógiai gyakorlat megerősített abban, hogy a gyermeknek ÉRZELMI BIZTONSÁGRA van szüksége ahhoz, hogy mindaz a lehetőség és tudás, ami benne van, kifejlődhessen.

Vallom, hogy van az a tanítási – tanulási folyamat, amelyben mind a gyermek, mind a pedagógus jól érzi magát – ez a közös élményen alapuló együtt tanulás.

Hiszem, hogy az érzelmi biztonságot, mint személyiség tudom biztosítani, a közös élményen alapuló játékos tanulást pedig a szakmai munkám alapozza majd meg.


 

KLOPFERNÉ ORLIK CSILLA

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”
( Mérei Ferenc )

Már korán eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ezért is végeztem el az óvónői szakközépiskolát, majd a tanítóképző főiskolát.

A közel 20 évnyi tanítás során sokféle gyermekkel találkoztam. Minden gyermek külön személyiség, amit a tanítás-nevelés folyamatában mindig igyekeztem figyelembe venni. Hiszen: „Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de mindegyik gyerekhez más könyv kell” (Thomas Gordon).
Vannak azonban olyan dolgok, ami közös bennük: a nyitottságuk, a tudásszomjuk és nem utolsó sorban az, hogy „dicsérettel táplálkoznak”. Hiszem, hogy ezeket kiaknázva egy összetartó közösségben lehet a legjobban elsajátítani a legtöbb tudást.

Az évek során több olyan továbbképzésen vettem részt, ahol sokféle hasznos módszert elsajátítottam és alkalmazom is azokat. Alapvető fontosságú dolognak tartom a játékos, tevékenységközpontú, tapasztalatszerzésen alapuló tanítást, amelyben a gyermek jól érzi magát. Hiszem azt is, hogy a gyermek-szülő-tanító hármas összefogásából a gyermeknek boldog iskoláskora lehet.


 

MAJOROVICS ERZSÉBET

“Amikor egy gyermek arcára tekintünk, a jövőt látjuk. Az álmaikra gondolunk, arra, hogy mit tartogat számukra az élet, és mi mindenre lehetnek képesek.”
(Desmond Tutu)

1999-ben szereztem meg a diplomámat a Pető Intézetben konduktor-tanító szakon. A pályámat az Egyesült Királyságban kezdtem, ahol 19 évet töltöttem. Először mozgássérült gyerekeket tanítottam, de később normál általános iskolákban folytattam a munkámat. Sok tapasztalatot szereztem az angol tanítási módszerekkel kapcsolatban. Számomra mindig fontos volt, hogy a gyerekeknél elérjük az egyéni maximális potenciálokat azáltal, hogy felmérjük milyen szinten van a gyermek, mi az amire tudunk építeni, mi az, amit tudunk fejleszteni, és megtaláljuk kreativan annak hogyanját, képessé tegyük őket arra, hogy kiegyensúlyozott sikeres felnőttekké váljanak a jövőben. Igyekszem pozitívan értékelni a gyerekeket, észreveszem azt, hogy mit tudnak, ezt domborítom ki.


MAZZAG ILDIKÓ

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”
(Véghelyi Balázs)

30 éve dolgozom a pedagógus pályán. Igyekszem megismerni a rám bízott gyermekek személyiségét, érzelmi fejlettségét, családi életét, mert hiszem, hogy a gyermek-szülő-nevelő biztos hármasa adhatja meg a sikeres ember biztosítékát. Munkám során több osztályt kísérhettem végig elsőtől negyedik osztályig. Így láthattam a szinte még kis óvodásokat kezdő lépéseiktől, a komoly gondolatokkal foglalkozó kiskamaszokig. Szeretek az érzelmekre ható gondolatokkal tanítani. A tanulói tevékenységek legfőbb színterének az önálló ismeretszerzést tartom. A játék és játékosság óráim fontos elemei, alappillérei.
A sport mindig meghatározó eleme volt életemnek. Talán innen is fakad, hogy szeretek csapatban gondolkodni, dolgozni.Ezt a szellemiséget látom itt a Sziget Suliban is.
Hiszem, hogy a közösen elért siker dupla öröm lesz mindenki számára!


MOLNÁR LILI

„Ami egy gyerek agyában, lelkében zajlik, a mérhetetlen kíváncsiságot a világ iránt, ezt nem lehet elvenni tőle.”
(Csukás István)

Az ELTE Tanító- és Óvóképző karán végeztem, angol műveltségterületen, majd két évre rá fejlesztőpedagógus diplomát szereztem. Már az egyetemi éveim alatt is tartottam idegen nyelvi foglalkozásokat nyelviskolában illetve animátorként vettem részt gyerekeknek rendezetett szabadidős programokon, táborokban. A pályámat egy hagyományos rendszerű, állami iskolában kezdtem, majd másfél éven át tanítottam sajátos nevelési igényű gyerekeket magántanulói csoportban.

A kisgyerekeknek lételeme a mozgás és a játék, így a foglalkozásaimat is erre építem. Fontos, hogy a tanulás élmény legyen. A gyerekek az anyanyelvüket is indirekt módon sajátítják el, így a tanórákon is sok játékkal, énekkel, mondókával, tevékenységeken keresztül tanulunk. A célom, hogy úgy menjenek haza a nap végén, hogy alig várják a reggelt, amikor újra jöhetnek!


 

NÉMETH ANGELIKA

“Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja a tudást, és ne a tudás hajszolja a gyereket.”
(George Bernard Shaw)

Németh Angelika vagyok – Angi néni 🙂 – 2005-ben szereztem diplomát az ELTE TÓFK – on, ének-zene műveltségi területen. Pár évre elkalandoztam a szakmámtól, Cipruson éltem öt évig, majd Írországba költöztem, ahol végre újra gyerekek között lehettem, és – nagy örömömre – elleshettem a Montessori módszer fantasztikus lehetőségeit is. Nem mellesleg az angol nyelvtudásomat is fejleszthettem. Hazatérésem után két évig dolgoztam egy budai nemzetközi óvodában, többségben külföldi gyermekekkel és kollégákkal. Miután Szigetszentmiklósra költöztünk, rátaláltam a Sziget Sulira, ahol végre úgy érzem, kibontakozhatok! 🙂


 

PILLER BARBARA

“Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Hiszek abban, hogy minden gyermek egyéniség. Tanítóként az a feladatom, hogy a diákoknak utakat mutassak és lehetőségeket biztosítsak miközben hagyom, hogy szabadon szárnyalhassanak.
Célom a komplex személyiségfejlesztés. Feladatomnak érzem, hogy a gyermekeknek egy kiegyensúlyozott légkört, majd biztonságot teremtsek. Rengeteget játsszunk, kutassunk és tapasztaljunk együtt.
2008-ban diplomáztam konduktor-tanító szakon. 2012-ben mesterfokozatot szereztem és okleveles színháztudomány szakos bölcsész lettem. Tanítói és konduktori munkám mellett gyermekdarabokat írok és drámafoglalkozásokat vezetek. Fontos számomra az esélyegyenlőség és az érzékenyítés.
Lehetőségem nyílt, hogy nemcsak itthon hanem külföldön is kipróbálhassam magam. 12 évig a világ több pontján dolgoztam (USA-ban, Kínában, Norvégiában és Svédországban), mint konduktor-tanító. Rengeteg módszerrel, ötlettel és tanítási modellel találkozhattam és ezeket szeretem is beépíteni a mindennapi munkámba. Nagyon szeretem a különböző társadalmakat, kultúrákat és nyelveket.


SIMIG ÁKOS

„Idegen nyelvek ismeretével, bárhol otthon érezheted magad a világon.”
(Edmund de Waal)

Simig Ákos vagyok, okleveles angoltanár. A Miskolci Egyetemen szereztem MA tanári diplomámat, 2012 óta foglalkozom általános iskolások és középiskolai tanulók oktatásával. Mára köztudott, hogy az anyanyelven kívül minden további nyelv ismerete ablakot nyit a világra, népeinek életére és kultúrájára. Ehhez az ablakhoz való hozzáférés egy távlati cél, amelynek elérését az általános iskolákban az angol órák hivatottak megalapozni, előkészíteni, és amelyre a tanulók ekkor még egyáltalán nem is gondolnak. Számukra az a fontos, hogy az angol óra élményt, játékos tanulást és sikert jelentsen. Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy megszerettessem az iskolai nyelvtanulást és ezen keresztül az angol nyelvet. A tananyagot a tanulók életkori sajátságai és a fokozatosság elve alapján állítom össze, kiemelt figyelmet fordítok a nyelvi közeg megteremtésére, az átadott információ vizuális szemléltetésére valamint arra, hogy a tanórán, mindenki szerepeljen, szóhoz jusson egyénileg, párban és csoportmunkában egyaránt. A legfontosabb, hogy tanítványaim szeressék az angol órákat és nyelvtudásuk gyarapodjon.


SOMOGYI EMESE

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
( Szent-Györgyi Albert)

Tanítóként végeztem az ELTE-n. Pályám elején más irányt és lehetőséget is kipróbáltam, de mindez csupán megerősített abban, hogy a tanítás az én utam. A munkámat ma már hivatásomnak tekintem.
Az idén fejlesztőpedagógusi végzettséget szerzek, ami a mindennapi munkámban segítségemre lesz. A gyerekek mellett életem másik alappillére a mozgás. Foglalkozom eltérő fejlődésmenetű gyerekek mozgásfejlesztésével, fitnesz instruktorként felnőttek testi-lelki harmóniájával. Hat éve szervezek komplex kognitív- és mozgásfejlesztő iskola-előkészítő foglalkozásokat. Tudom, hogy egy hat éves elsősorban gyerek és csak másodsorban iskolás. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy az óvoda és iskola közti átmenet minél zökkenőmentesebb legyen.

Feladatom a gyerekek fejlettségéhez, teherbírásához mérten megszerettetni az iskolát, ahová jó minden reggel megérkezni.
Ahol nyugodt, szeretettel teli légkör, izgalmas feladatok és jó barátok várják.
Ahol minden nap valamivel gyarapodik, valami újat tudhat meg a világról és magáról.


SUTKA JUDIT

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”
(Tari Annamária)

Pedagógusként és az ELTE Pszichológia Tanszék gyermekjóga-kutatás vezető oktatójaként megtapasztaltam, milyen csodák születnek nap mint nap, ha nem a félelem, hanem a szeretet a tevékenységek mozgatórugója. Másfél évtizedet dolgoztam a gazdasági szférában is a Nemzeti Sportnál és a Cartographia Tankönyvkiadónál. Részt vettem Magyarország első digitális tananyagának kidolgozásában. Harmadik gyermekem megszületése után visszatértem az oktatás területére, ahol főként matematikát tanítottam. Mindig is hittem abban, hogy a matematika szerethető tantárgy, és ha ez a szeretet kialakul, akkor bármilyen nehézség legyőzhető a tanulás során. Az egyik személyes küldetésem, hogy a köztudatba mélyen beégett matematika iránti ellenszenv ne legyen meg a gyerekekben. Itt erre minden lehetőség adott és mindent elkövetek, hogy éljek is vele. A diákjaim pedig sokszor igazolják, hogy jó úton járunk.


TAKÁCS EDINA

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. Ezt megelőzően 3 évet Londonban éltem, hogy tökéletes nyelvtudásra tegyek szert. Később megszereztem az angol tanári műveltségterületi diplomát is. Már a főiskola évei alatt is gyermekoktatással foglalkoztam, egy Montessori Óvodában angol nyelvű nevelőként dolgoztam. A korai idegennyelv oktatás fontos része az életemnek. Vallom, hogy minél korábban érintkezik a gyerek az idegen nyelvvel, annál könnyebben adaptálja és probléma, gátlás nélkül kezdi aktívan használni azt. A Hild József Általános Iskola évei után egy Montessori tanulókör tanítója lettem. A Sziget Suliban a célom, hogy a gyereket tehessem középpontba az „anyag” helyett, hogy a segítségemmel mindenki a saját képességeinek, haladási ütemének megfelelően sajátítsa el a szükséges kompetenciákat egy stresszmentes, gyermekközpontú helyen.


 

TÉGED KERESÜNK!

Tudjuk, hogy a jelenlegi iskolarendszer nem csak a gyerekeknek és a szülőknek okoz egyre több stresszt és fejfájást, hanem a benne dolgozó pedagógusok is nap mint nap szenvedő alanyai az elavult közoktatási rendszernek. Azt szeretnénk, hogy gyermekeinket motivált, elkötelezett és kreatív tanítók kísérjék végig első iskolás éveiken. Hisszük és tudjuk, hogy rengeteg olyan pedagógus van ma hazánkban akik boldogan valósítanák meg szakmai álmaikat egy erre fogékony és támogató környezetben. Mi Őket keressük! Mi Téged keresünk!

  • Őszintén szereted és tiszteled a gyerekeket, kíváncsi vagy rájuk, szeretnéd megismerni, megérteni a személyiségüket?
  • Tudsz azonosulni az alternatív szellemiségű oktatási elvekkel?
  • Dolgozz kis létszámú “osztállyal”/csoporttal, ahol lehetőséged, időd és energiád lesz az egyéni fejlesztésre!
  • Koncentrálj az iskolában ténylegesen “csak” a gyerekekre; kreatívan, a saját elképzeléseid szerint, sok mozgással segítve fejlődésüket!
  • Élj a szakmai kihívások adta lehetőségekkel és az ezek megoldásához szükséges döntési szabadsággal!

Vedd fel velünk a kapcsolatot! Várjuk jelentkezésedet! És ha mindez angolul is megy neked, akkor még inkább várjuk jelentkezésedet!

Az alábbi email címre kérünk küldd el azokat az információkat, amit szerinted tudnunk kell Rólad!

hello@szigetsuli.hu

 


 További kérdésed van, vagy szeretnél jelentkezni?

Bármilyen felmerülő kérdéssel keress minket emailben (hello@szigetsuli.hu), telefonon (30 555 6204) ill. a lenti űrlapot használva!

Örömmel visszahívunk, vagy e-mailben is szívesen válaszolunk!

Friss információkért pedig kövesd Facebook oldalunkat!