A gyerek nem az életre készül, hanem él.
(Horn György)

Görgess lentebb

A mi sulink

2017 szeptemberében az első két évfolyammal indult útjára a Sziget Suli,  kis csoportlétszámmal dolgozó, gyermekközpontú magántanulói közösségként.

2020.szeptemberétől – immár működési engedéllyel rendelkező köznevelési intézményként – mint Sziget Suli Általános Iskola folytatjuk a munkát!

Minden évben egy új elsős csoportot indítva, felmenő rendszerben épül fel a jövőben – terveink szerint – a 8 évfolyam.
A választott épület és infrastruktúra maximálisan képes ezt kiszolgálni.
A Sziget Suli egész napos foglalkozást biztosít, infrastruktúrájában, az oktató-nevelő munka szervezésében, a mindennapokban intézményszerűen működik.
A szakmai munka letéteményese a kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező, diplomás pedagógusokból álló tanári kar.

A 2020-21-es tanévben 1-5. évfolyamokon lehetséges az évközi csatlakozás.
A 2021-22-es tanévre 1-6. osztályos gyermekek jelentkezését várjuk.

A Sziget Suli egyik fő célja, az egyénre szabott, differenciált oktatás, ami csak kis létszámmal tud megvalósulni. Ezért a csoportok létszámát 20 főben maximalizáltuk.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az angol nyelv mindennapos jelenlétét, beépülését a gyerekek életébe, melyet életkoruknak megfelelő módszerekkel, kontextusba / szituációba helyezve, élményszerűen sajátítanak el.

A Sziget Suliban az oktatás projektalapú, vagyis a gyerekek egy-egy témát átölelve, számos gyakorlat és egyéni tapasztalatszerzés során, komplex módon tanulják meg az összes alapkompetenciát (írás, olvasás, számolás, fogalmazás, stb). Mindemellett nagy szerepet kap a páros illetve csoportos munka, ezzel is fejlesztve a kooperációs képességet.

A Sziget Suli Általános Iskola működési engellyel rendelkező köznevelési intézmény (OM 203453). Gyermekeink tanulói jogviszonyban állnak intézményünkkel.

A Sziget Suli épülete Szigetszentmiklós központjában, az M0-hoz, Csepelhez közel eső részen található. Így kényelmes megoldást jelent a Csepel-szigeten és vonzáskörzetében élő családoknak. 

A mindennapos mozgást rendkívül fontosnak tartjuk, így ez alapvető szempont volt a helyszín kiválasztása során.

Történetünk

Azt hiszem a történetünk kicsit sem egyedi…

Szülőként 2016 az iskolakeresés jegyében telt számunkra. Barátokkal, közeli és távoli ismerősökkel, rokonokkal – gyakorlatilag mindenkivel, akivel csak szóba elegyedtünk az év során – beszélgettünk, tapasztalatokat és véleményeket gyűjtöttünk; állami, alapítványi, alternatív iskolákat böngésztünk; listákat, értékeléseket bújtunk; cikkek, honlapok tömegét dolgoztuk fel; számtalan intézményt hívtunk és kerestünk fel, bemutató órákra, nyílt napokra jártunk annak érdekében, hogy akkor nagycsoportos fiunk (és később talán kislányunk) számára egy olyan megoldást találjunk, ami kielégíti csillapíthatatlan tudásszomjukat és emellett meghagyja boldog gyermekkorukat. Fontos szempont volt az is, hogy az angol nyelv szerves része legyen a mindennapjaiknak, és hogy az idegen nyelv minél előbb beépüljön az alapkompetenciáik közé, ezzel is kaput nyitva a világra.

Igyekeztünk minden lehetőséget feltérképezni, de azt tapasztaltuk, hogy a nagy létszámú osztályok a legkiemelkedőbb pedagógusok dolgát is nagyon megnehezítik, ellehetetlenítve a differenciált oktatást. Nyelvtanulásra sem nagyon van lehetőség a megszokott iskolai keretek között, csak majd a felsőbb osztályokban. Ígéretes pedagógia programmal és kisebb létszámú osztályokkal működő alternatív iskolák nincsenek elérhető közelségben, gyerekeinket (és a teljes családot) pedig nem szerettük volna azzal terhelni, hogy napi két órát üljenek autóban, egyéb hasznos tevékenység helyett.

Miután végigjártuk ezt az utat, sok beszélgetés, közös gondolkozás, saját iskolai élményeink, gyermekeink visszajelzései alapján megfogalmaztuk, hogy szerintünk milyen az az iskola, amelyre szívesen bíznánk a gyerekeink jövőjét…aztán még több beszélgetés és közös gondolkozás után elhatároztuk, hogy mindezt megteremtjük a számukra!

“A Magyarországon széles körben elterjedt iskola-, munka- és családmodell még mindig nagyrészt patriarchális és tekintélyelvű, ahelyett, hogy fogékony, kérdéseket feltevő és toleráns embereket nevelne. Pedig nagyon úgy fest, hogy ez a jövő, és azok a társadalmak lesznek a nyertesek, amelyek időben felismerik a környezet rohamos átalakulását, és elsajátítják azt a tudást, pontosabban azt a szemléletet, azt a rugalmasságot és kritikus gondolkodást, ami a későbbiekben sikerre vezethet. Azok a szülők, akik most aggódnak a gyerekeikért, feltehetően mindezt elég pontosan látják, és emiatt azt gondolják, hogy a 20. század iskoláival, pedagógia módszereivel nem vagyunk képesek lépést tartani a 21. század kihívásaival.”

Forrás: index.hu/gazdasag/2016/04/14/oktatas_tanulas_alternativ_pedagogia_pedagogus_klik_altalanos_iskola_tanar_otthonoktatas/

Alapelveink az oktatásban

“Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg, talán megjegyzem. De ha hagyod, hogy én csináljam, legközelebb már tudni fogom.”

(Benjamin Franklin)

Minden gyermek  vele született adottsága révén ösztönösen törekszik a világ megismerésére és intenzív cselekvési vágy él benne. Saját tevékenysége alapján közvetlen tapasztalatokat szerez, kialakulnak és fejlődnek az egyéni képességei, készségei és gondolkodása.

Legfőbb célunk a gyermek meglévő, természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, tanulási vágyára alapozva, vidám, örömteli légkörben fejleszteni a tudását, kibontakoztatni képességeit.

Hisszük, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a szabad felfedezés örömét, és a problémák önálló megoldását. Az egyéni képességekre alapozva, minden gyermeknek  a saját érdeklődési köre mentén haladva, elsősorban a tapasztalatszerzésre alapozva képzeljük el az oktatást.

A gyermekek számára olyan stresszmentes, támogató, szeretetteljes környezetet szeretnénk biztosítani, ami örömet nyújt, mert életkorának megfelel és fejlesztő tevékenységre motivál.

Lexikális tudás központú tanítás helyett a kompetencia fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.

Küldetésünk

„Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.”

(Maria Montessori)

Célunk, hogy a gyermekeinket biztos alapkompetenciákkal, kiegyensúlyozottan, stabil tanulási szokásokkal engedjük ki a „nagy világba”, hogy boldog, kreatív és magabiztos felnőttekké váljanak!

 

További kérdésed van, vagy szeretnél velünk kapcsolatba lépni?

Bármilyen felmerülő kérdéssel keress minket emailben (hello@szigetsuli.hu), telefonon (70 77 27 500) ill. a lenti űrlapot használva!

Örömmel visszahívunk, vagy e-mailben is szívesen válaszolunk!

Friss információkért pedig kövesd Facebook oldalunkat!