„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.” (Rudolf Steiner)

Napjaink

Sziget Suli – Napirendünk

07:30 – 08:30 – a megérkezés ideje, bekapcsolódás a reggeli játékokba
08:30 – 09:00 – beszélgető kör
09:00 – 10:30 – I. tanulási blokk (a gyerekek igényeihez igazodva)
10:30 – 11:00 – felfrissülés (tízórai, játék)
11.00 – 12:30 – II. tanulási blokk (a gyerekek igényeihez igazodva)
12:30 – 14:00 – ebéd elfogyasztása közösen, szabadidő sáv
14:00 – 14:45 – I. foglalkozás
14:45 – 15:00 – felfrissülés
15:00 – 15:45 – II. foglalkozás
15:45 – 16:00 – felfrissülés (uzsonna, játék)
16:00 – 17:30 – különórák, szabad játék

Legfontosabb célkitűzéseink:

– személyre szabott tanítás, amely a gyermek egész személyiségének fejlődésére koncentrál
– élményalapú együtt tanulás
– közösség fejlesztése
– eredményes nevelési – fegyelmezési módszer beépítése a mindennapjainkba (VITT módszer; a Viselkedés Támogató Tanítása)
– közös szabályrendszer kialakítása
– minőségi időtöltés
– szülőkkel való szoros együttműködés

Ez egy olyan hely lesz,

ahol elfogadó légkör vár,
ahol a tanítás során törekszünk az életszerűségre, a szemléletességre, a tanulói öntevékenység kialakítására
ahol saját képességeid, fejlődési lehetőségeid és testi-lelki-szellemi szükségleteid szerint nevelnek
ahol hozzásegítünk ahhoz, hogy saját felfogóképességed és ítélőképességed használd
ahol megtanulhatsz a saját szemeddel látni, gondolkodni és cselekedni
ahol segítenek kibontakozni abban, amire képes vagy
ahol a nevelés-oktatás alapja a valós emberismeret
ahol stabil személyes kapcsolatot alakíthatsz ki tanítóiddal
ahol a játékban, tanulásban szabad lehetsz
ahol lelkesedés, nyitottság és rugalmasság vár
ahol kíváncsiak rád
(Rudolf Steiner pedagógusfelfogása alapján)

Egész évben megvalósuló programjaink:

– HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN – tanulás külső helyszíneken
– KIS VILÁG NAGY CSODÁI – projektek
– KI VAGY TE? – dramatikus játék
– TE IS LEHETSZ VELÜNK! – családok bevonása ünnepeinkbe, programjainkba
– MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA – pályázatokon való részvétel
– EGYÜTT MŰKÖDIK! – együttműködés más tanulócsoportokkal, házi versenyek

Projektek:

– Mackó projekt
– Mese projekt

Sziget Suli – Szabályok, amik értem vannak

– Használom a varázsszavakat: kérlek, segíts, köszönöm, ne haragudj, légy szíves, bocsánat, szeretném, sajnálom, elnézést.
– Türelmesen meghallgatom tanítóimat, társaimat.
– Ügyelek környezetem tisztaságára, rendjére.
– Becsületesen elkészítem a feladataimat.
– Figyelek magam és mások biztonságára.
– Körültekintő és segítőkész vagyok.
– A kezemet segítségnyújtásra használom.
– Elfogadom magam és a társaimat.
– Cselekedeteimet mindig a szeretet vezérli.
– Meglátom másokban az egyedit.
– Tiszteletben tartom mások tulajdonát.
– Konfliktusaimat békés úton oldom meg.
– Tetteimért vállalom a felelősséget.
– A suli eszközeit és területét rendeltetésszerűen használom.
– Ha szükséges, bátran kérek segítséget.

Módszereink:

– a Mozaik tankönyvcsalád könyveinek használata, kiegészítve feladatlapokkal, olvasmányokkal
– kéttanáros modell
– páros, kiscsoportos tevékenykedtetés
– kooperatív tanulási technikák
– differenciált feladatok (egyéni, réteg)
– kompetenciák fejlesztése
– projektekben való együtt tanulás
– témahetek
– dramatikus játékok beépítése
– IKT eszközök használata
– a Boldogságprogram bevezetése
– erőszakmentes kommunikáció
– környezeti nevelés tudatosítása kiskertápolással
– zene, ritmus, tánc, sport, vers, mese, játék, nyelvtanulás, kézműveskedés beemelése a mindennapokba.

Sziget Suli – ünnepeink, rendezvényeink:

– Suliavató
– Születés-és névnapok
– Magyar Népmese Napja
– Állatok világnapja
– Aradi vértanúk napja
– Október 23.
– Takarékossági világnap
– Adventi várakozás
– Mikulás – kirándulás a Magyar Vasúttörténeti Parkba
– Karácsony
– Magyar Kultúra napja
– Farsang
– Március 15.
– Költészet napja
– Föld napja
– Tánc világnapja
– Anyák napja
– Magyar sport napja
– Zene ünnepe
– Sulizáró hét